Език:
Валута:

Общи условия

Условията за използване на сайта са подчинени на действащото законодателство на Република България и за всички неуредени въпроси се прилагат тези разпоредби. „ВСТОРЕ” ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време.

Договор за продажба

Договорът за продажба, сключен чрез Интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, отправено от „ВСТОРЕ ЕООД” (доставчик) до всеки потребител (клиент) на електронния магазин, като част от системата за продажба на стоки. Договорът за продажба от разстояние между „ВСТОРЕ” ЕООД и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на  „ВСТОРЕ” ЕООД.

Защита на личните данни

„ВСТОРЕ” ЕООД е регистриран като оператор на лични данни в Комисията за защита на личните данни и всяка лична информация, която потребителите предоставят в сайта или изпращат към него, ще бъдат използвани в съответствие с приетите норми за заяита на личната информация. С използването на този сайт се счита, че потребителят разбира и приема тези Общи условия както и че да съгласието си, с изключение на писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „ВСТОРЕ” ЕООД  и упълномощети от дружеството трети лица за целите на изпълнение на договора за продажба, доставка на поръчаната стока, маркетингови и рекламни цели, участие в игри, промоции и томболи и други, незабранени от законодателството цели, организирани от  „ВСТОРЕ” ЕООД.

Анулиране на поръчка

Поръчката може да бъде анулирана от  „ВСТОРЕ” ЕООД при наличието на следните основателни причини:

 • Стоката е с изчерпана наличност.
 • Предложеният срок за доставка не е приемлив за клиента.
 • Предложения аналог на изчерпания продукт не съответства на желанията на клиента.
 • Внезапна промяна на цената.
 • Липса на желаната разновидност от продукта.

Отказ от сключен договор и възстановяване на платената стойност

На основание чл.55, ал.1 от ЗЗП купувачът има право да се откаже от сключения договор в 14-дневен срок от доставката без да плати обезщетение или неустойка, като върне поръчаната стока при следните условия:

 • Потребителят предварително писмено да информира  „ВСТОРЕ” ЕООД на office@vstore.bg или чрез формата в сайта, че се отказва от договора.
 • Потребителят да върне стоката, неизползвана, в оригиналната й опаковка и във вида, в който е била получена, заедно със съпътстващата я гаранционна карта.
 • Стоката може да бъде върната само ако е неувредена, неразпечатана, неизползвана и с ненарушена опаковка.
 • Всички транспортни и други разходи, свързани с връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя.

Всички рискове от евентуални повреди на стоката по време на обратното й връщане се поемат от потребителя.

В случай, че потребителят реши да се възползва от правото си по чл.55, ал.1 от ЗЗП при изпълнение на посочените по-горе условия,  „ВСТОРЕ” ЕООД се задължава да възстанови заплатената стойност на продукта в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

Гаранция

Всяка от предлаганите в електронния магазин стоки притежава писмена гаранция, в която са посочени гаранционния срок, гаранционните условия и гаранционния сервиз.

При мобилните телефони гаранцията не се отнася за батерията и аксесоарите, тъй като дълготрайността зависи изцяло от спазването на правилата за експлоатация, предписани от производителя. Фирмата не носи отговорност за софтуерни пропуски от производителя.

Рекламации

При получаване на стоката потребителят е длъжен да я прегледа и при констатирано несъответствие между поръчания и доставения продукт или липса на придружаващи аксесоари или документация потребителят трябва да уведоми незабавно  „ВСТОРЕ” ЕООД. В противен случай продуктът се счита за одобрен и потребителят губи правото си предявява по-горе посочените претенции на по-късен етап. Рекламации на закупени чрез електронния магазин продукти се извършват по наредбите на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

При извършване на ремонтна дейност срокът за отстраняване на повредата е до 30 работни дни от датата на приемане на продукта в сервиза на  „ВСТОРЕ” ЕООД. За непотърсени стоки, оставени за ремонт, в срок от 30 календарни дни от уведомяване на клиента,  „ВСТОРЕ” ЕООД не носи отговорност за съхраняването им.

Рекламацията може да бъде отхвърлена при следните условия:

 • Липса на гаранционна карта или невалидна такава.
 • Нарушена цялост на продукта, изтриване или липса на гаранционен стикер.
 • При повреди, причинени от потребителя и при неправилна експлоатация на продуктите.
 • При опити за поправка от страна на потребителя.
 • Софтуерни интервенции от неупълномощени лица.


Всички разходи, съпътстващи удовлетворяване на рекламацията, като издаване на сервизно становище или сервизен протокол и транспортиране на стоката са за сметка на потребителя.

Цени

Всички цени, представени в сайта са с включен ДДС и в български левове и са валидни от момента на публикуването им. „ВСТОРЕ” ЕООД си запазва правото без предупреждение да променя цените на публикуваните продукти и услуги.

12+12 месеца гаранция
Безплатна доставка
Експресно обслужване
Гарантирано качество
0 Вашата количка
0 Сравнение